zpět na úvodní stránku

Seznam e-posterů

Mamologie

P-1
Recidivující postradiační angiosarkom prsu

S. Frydová, I. Meixnerová, P. Rotschein, M. Felsinger, L. Minář

Onkogynekologie

P-2
Somatické genetické a expresní profily u pacientek s high-grade serózním karcinomem ovaria s rozdílnou odpovědí na platinové deriváty

A. Bartáková, J. Bouda, V. Smoligová, V. Hlaváč, P. Holý, K. Šeborová, M. Hruda, L. Rob, M. Mrhalová, J. Špaček, I. Sedláková, P. Souček, R. Václavíková

P-3
Webové kalkulátory ARRM a PR-DSS pro predikci rizika recidivy a celkového přežití u pacientů s časným stádiem rakoviny děložního čípku

M. Borčinová, L. Dostálek, D. Cibula

P-4
Možnosti využití AMH v onkogynekologii

O. Dubová, R. Konířová, M. Zikán

P-5
Tumor pánve u pacientky s Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndromem

B. Jelšíková, A. Tatarková, J. Kümmel, O. Šimetka

P-6
Riziko vzniku fibrilace síní u pacientek s karcinomem endometria

D. Münzová, P. Vinklerová, V. Weinberger, L. Minář, M. Felsinger

P-7
Typický ovariální fibrom s vyjádřeným Meigsovým syndromem

R. Švejstilová, T. Semerádt

P-8
Atypické laparoskopické nálezy mladých žen imitující generalizovaný maligní tumor

P. Vlasák, J. Kosťun, P. Straník, D. Berezovskiy, J. Presl

Perinatologie a fetomaternální medicína

P-9
Nové kurikulum pregraduální výuky gynekologie a porodnictví v Brně

M. Anton, E. Havránek, I. Sisková, M. Huser, V. Weinberger

P-10
Simulační medicína v gynekologii a porodnictví, možnosti jejího využití a momentální stav na klinikách v České republice

E. Havránek, M. Anton

P-11
Raritní případ PAT negativní autoimunitní hemolytické anémie manifestované v graviditě

S. Kačalová, O. Szabová, I. Demel, O. Šimetka

P-12
Porod druhého dvojčete odložený o 41 dnů

M. Koníčková, R. Špaček, O. Šimetka

P-13
Souběžná manifestace poporodní psychózy a trombotické mikroangiopatie v časném šestinedělí

B. Kredbová, J. Gumulec, H. Plonková, R. Špaček, O. Šimetka

P-14
Těhotenství komplikované eklampsií – analýza případů z let 2008–2023

L. Kučerová, A. Solárová, L. Hruban, P. Janků

P-15
Průtok umbilikální vénou u monochoriálních diamniálních dvojčat: prediktivní model selektivní fetální růstové restrikce

M. Malčák, L. Hašlík, P. Hanulíková, D. Kalivodová, M. Halaj, A. Regendová, A. Brandejsová, H. Heřman, J. Feyereisl, L. Krofta

P-16
Kombinovaná esophageální a laryngeální atrézie plodu s distální tracheoesofageální píštělí: kazuistika vzácné vrozené vývojové vady

Z. Mikulenková, A. Jouzová, L. Hruban, M. Ježová, T. Juren, P. Janků

P-17
Indukce abortu na hranici viability plodu

P. Morávková, P. Janků, L. Hruban

P-18
Fetální hydrops jako projev plicní sekvestrace – kazuistika

N. L. Ngo, A. Jouzová, T. Juren, P. Janků

P-19
Metastáza maligního melanomu v graviditě

T. Šperlová, T. Kutová, M. Velemínský

P-20
Faktory ovlivňující úspěšnost obratu plodu zevními hmaty – analýza dat z let 2003–2023

A. Šteflová, L. Hruban, P. Janků, A. Jouzová, T. Blahovcová

P-21
Multiformní glioblastom u pacientky v 20. gestačním týdnu

S. Tisoňová, R. Špaček, O. Šimetka, Š. Reguli

P-22
Nesoudíme. Pomáháte: Na co se bojíme zeptat?

J. Trajerová

P-23
Robsonova klasifikace FNO a srovnání výsledků s porodnicemi a perinatologickými centry v ČR

K. Vaňková, S. Honová, R. Špaček, O. Šimetka

Reprodukční medicína a minimálně invazivní chirurgie

P-24
Karcinoid vs. dedicualizovaná endometrióza v těhotenství

L. Bánovská, R. Gerychová, R. Hudeček, K. Crha

P-25
Význam komplexní péče o pacientku s hlubokou endometriózou

P. Macečková, K. Vaňková, J. Kümmel, O. Šimetka

P-26
Natural killer cells and their killer-cell immunoglobulin-like receptors (KIR) in women with ovarian endometrioma

L. Prajka, M. Čedíková, M. Holubová, A. Procházková, K. Kabíčková, G. Miklovičová, M. Grundmanová, J. Humplík, J. Presl, J. Bouda

Urogynekologie

P-27
Corpus alienum

E. Francová, M. Fiala, P. Hrubeš, M. Velemínský

P-28
Moderní trend léčby anální inkontinence

M. Szypulová, M. Huser, S. Tvarožek, A. Šteflová, T. Tůmová

P-29
Vaginální porod, jakožto rizikový faktor poranění pánevního dna

A. Šteflová, M. Szypulová, S. Tvarožek, M. Huser, T. Tůmová

 

SEKRETARIÁT KONFERENCE
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
telefon: +420 284 001 444
e-mail: konference-sngp@guarant.cz | web: www.guarant.cz