zpět na úvodní stránku

Výbor

Organizační výbor

Prezident konference

 • MUDr. Mgr. Vladimír Boháč, MHA

Předseda SNGP

 • as. MUDr. Radovan Vlk

Členové organizačního výboru

 • prof. MUDr. David Cibula, CSc., FCMA
 • doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D., MBA
 • prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc.
 • prim. MUDr. Petr Chudáček
 • prim. MUDr. Dušan Kolařík, Ph.D.
 • prof. MUDr. Michal Mára, CSc.
 • prim. MUDr. Lukáš Pondělíček
 • prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.
 • doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
 • prim. MUDr. Aleš Toman, MBA
 • prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
MUDr. Mgr. Vladimír Boháč, MHA
SEKRETARIÁT KONFERENCE
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
telefon: +420 284 001 444
e-mail: konference-sngp@guarant.cz | web: www.guarant.cz