zpět na úvodní stránku

Aktivní účast

Termín pro zaslání abstraktů

do 16. 9. 2024

Termín zaslání informace o přijetí/nepřijetí abstraktů

do 7. 10. 2024
 

Způsob zaslání 

Abstrakty je možné vkládat pouze přes tento online formulář

Pokyny k zaslání abstraktů

  • Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak musí být zkratky definovány v závorkách při prvním použití v textu.
  • Autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
  • Po odeslání abstraktu bude zasláno automaticky vygenerované potvrzení na e-mailovou adresu prezentujícího autora. Pokud ho během hodiny po odeslání abstraktu neobdržíte (a nebude ani ve složce se spamem), kontaktujte nás prosím na emailo­vé adrese sngp@on-line-form.eu.
  • Pokud byste potřebovali upravit již zaslaný abstrakt, neposílejte ho prosím znovu přes formulář, ale kontaktujte nás na výše uvedené e-mailové adrese.

Vyrozumění o přijetí abstraktu a formě prezentace

  • Autoři budou o přijetí/nepřijetí abstraktu a formě prezentace vyrozuměni e-mailem nejpozději 7. 10. 2024.
  • Prezentující autor se zavazuje registrovat se na konferenci, zúčastnit se jí a prezentovat sdělení ve formě, sekci a čase, které budou určeny vědeckým výborem konference.

 

Prezentující autor se zavazuje registrovat se na konferenci, zúčastnit se jí a prezentovat sdělení ve formě, sekci a čase, které budou určeny vědeckým výborem konference.

Instrukce pro řečníky

Instrukce pro řečníky jsou k dispozici zde (PDF).

Pokyny pro autory e-posterů

E-postery budou k dispozici všem delegátům na digitální e-posterové stanici. Připravte prosím svoji prezentaci (e-poster) pouze s jedním snímkem v poměru stran 16:9 orientovaným na výšku (viz šablona).

Digitální e-posterová stanice

Aby měli účastníci možnost vidět e-postery bez zbytečného spěchu, všechny e-postery budou zveřejněny na digitální e-posterové stanici během celého kongresu.

Svůj e-poster prosím pošlete ve formátu PPT(X) nebo PDF e-mailem (sngp-postery@guarant.eu) nejpozději do 13. listopadu 2023.

Pro vytvoření e-posteru doporučujeme použít tuto šablonu.

 

SEKRETARIÁT KONFERENCE
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
telefon: +420 284 001 444
e-mail: konference-sngp@guarant.cz | web: www.guarant.cz