zpět na úvodní stránku

Odborný program

ČTVRTEK 23. 11. 2023

PŘED-KONFERENČNÍ WORKSHOPY

09.00–11.30

 

Workshop Prevence a management porodního poranění hráze

V. Kališ, K. Ismail, Z. Rušavý
38. PEERS workshop je určen pro lékaře v oboru gynekologie porodnictví, zejména se zájmem o perinatologii či urogynekologii. Součástí workshopu jsou prezentace na téma: Prevence závažného poranění perinea; Klasifikace, diagnostika a sutura análního svěrače; Poporodní management u OASIS, management následného porodu. Následuje hands-on část nácviku sutury análního svěrače na biologickém modelu.
(v tuto chvíli je kapacita workshopu plně obsazena)

09.00–11.30

 

Workshop CTG – intrapartální monitorování plodu, intrapartální hypoxie plodu

L. Hruban
• hodnocení intrapartální kardiotokografie dle klasifikace FIGO 2015
• nejčastější chyby a omyly při hodnocení intrapartální kardiotokografie
• patofyziologie intrapartální hypoxie plodu
• následky intrapartální hypoxie
• typy intrapartální hypoxie
• intrauterinní resuscitace plodu
• praktické příklady
• rozbor klinických případů

09.00–11.30

 

Workshop Kolposkopie

J. Bouda, J. Sláma, T. Pichlík
Workshop kolposkopie bude převážně věnován problematice patologických nálezů na zevních rodidlech. Po krátkém teoretickém úvodu budou v jednotlivých blocích probrány jak HPV-asociované, tak HPV independentní léze, vždy s praktickými ukázkami a interaktivní diskusí nad diagnostikou a řešením jednotlivých nálezů. Kromě problematiky vulvárních lézí bude zařazen i blok vzácných nálezů na cervixu, v pochvě i na vulvě.
 

KONFERENCE

13.00–13.10

 

Zahájení konference

J. Presl, R. Vlk

13.10–14.30

 

Sekce Urogynekologie

Garanti: V. Kališ, D. Kolařík

13.10–13.35

 

Jak vykazovat urogynekologické problémy: diagnózy dle MKN a kódy pro pojišťovnu
D. Kolařík

13.35–14.00

 

Pro a proti robotické, laparoskopické a transvaginální urogynekologie
V. Kališ

14.00–14.10

 

Porovnání síly stisku porodníkovy ruky při Vídeňské a Finské modifikaci chránění hráze
Z. Rušavý

14.10–14.20

 

Porovnání klinické a ultrazvukové diagnostiky OASI

J. Dvořák

14.20–14.30

 

Laparoskopická ureterocystoneostomie pro ureterovaginální píštěl po totální laparoskopické hysterektomii
M. Němec

14.30–15.15

 

Keynote Lecture
Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření

C. Höschl

15.15–15.50

 

kávová přestávka

15.50–16.55

 

Sekce Reprodukční medicína a minimálně invazivní chirurgie I

Garanti: I. Huvar, D. Rumpík

15.50–16.15

 

Ashermanův syndrom – současný pohled
M. Mára

16.15–16.25

 

Vyšetření pacientky s endometriózou na certifikovaném pracovišti
J. Kümmel

16.25–16.35

 

Laparoskopická tripple resekce hluboké infiltrativní endometriózy
M. Němec

16.35–16.45

 

Operace pro endometriózu postihující n. ischiadicus
J. Hanáček

16.45–16.55

 

Syndrom pánevní kongesce – častý problém s možností elegantního řešení
Ž. Šenková

16.55–18.00

 

Diskuzní fórum
Sdělení špatné zprávy

Garant: A. Houska, K. Hanousková

 

18.30–20.00

 

Zasedání výboru SNGP

 

 

PÁTEK 24. 11. 2023

07.30–08.30

 

Firemní setkání Johnson & Johnson (pouze pro zvané)

Snídaně s odborníky na téma endometrióza

J. Drahoňovský, J. Kümmel, M. Fanta

 

09.00–09.55

 

Sekce Reprodukční medicína a minimálně invazivní chirurgie II

Garanti: I. Huvar, D. Rumpík

09.00–09.25

 

Surogátní mateřství v České republice – současná situace
D. Rumpík

09.25–09.35

 

Litotomická operační poloha jako zdroj komplikací
A. Hledíková

09.35–09.45

 

Kontroverze v době hyperkorektní
P. Havelka

09.45–09.55

 

Možnosti evakuace a morcelace objemné tkáně při laparoskopických výkonech
N. Romsauerová

09.55–10.10

 

Sponzorovaná přednáška Nordic Pharma

Very Early Medical Abortion (VEMA)

B. Sehnal

10.10–10.40

 

kávová přestávka

10.40–12.15

 

Sekce Perinatologie a fetomaternální medicína I

Garanti: R. Vlk, M. Koucký

10.40–10.50

 

Bude upřesněno
A. Doležal

10.50–11.15

 

Spontánní předčasný porod – co můžeme očekávat do budoucna?
M. Koucký

11.15–11.25

 

Porodnické komplikace a imunita + case report
Z. Laštůvka

11.25–11.35

 

Komplikace císařského řezu v druhé době porodní
P. Štachová

11.35–11.45

 

Porovnání perinatálních výsledků u indukce porodu pomocí perorálního prostaglandinu PGE1, vaginálního PGE1 a intracervikálního PGE2
P. Szekeresová

11.45–11.55

 

Rizikové faktory závažných pôrodných poranení a epiziotomie
J. Záhumenský

11.55–12.05

 

Screening a prevence preeklampsie v prvním, druhém a třetím trimestru – co je racionální v našem systému perinatální péče
H. Belošovičová

12.05–12.15

 

Akutní feto-fetální transfuze u monochoriálních dvojčat – in vitro simulace
L. Hašlík

12.15–13.30

 

přestávka na oběd

13.30–14.55

 

Sekce Perinatologie a fetomaternální medicína II

Garanti: R. Vlk, M. Koucký

13.30–13.55

 

Nepostupující porod
R. Vlk

13.55–14.05

 

Bolest zad v těhotenství – raritní příčina
J. Karbanová

14.05–14.15

 

Vliv postprandiálního odběru na hladinu žlučových kyselin u těhotných žen s intrahepatální cholestázou
L. Kostka

14.15–14.25

 

Poměr sFlt/PlGF a perinatální outcome
N. Janovská

14.25–14.35

 

Hydronefróza plodu – využití prenatální ultrazvukové diagnostiky při odhadu postnatální prognózy
A. Jouzová

14.35–14.45

 

Patofyziologie placenta accreta spektrum (PAS) ve schématickém zobrazení
M. Halaj

14.45–14.55

 

Abusus alkoholu v tehotnosti v skupine rodičiek. Výsledky pilotnej štúdie
M. Boďa

14.55–15.20

 

kávová přestávka

15.20–15.50

 

Satelitní sympozium MSD

Co přináší pembrolizumab do onkogynekologie?

D. Cibula

15.50–16.55

 

Sekce Onkogynekologie I

Garanti: J. Presl, V. Weinberger

15.50–16.15

 

Předoperační stratifikace pacientek s karcinomem endometria – aktuální stav a kontroverze
V. Weinberger

16.15–16.25

 

Analýza OSNA sentinelových uzlin u karcinomu endometria, Evropská multicentrická studie pod vedením Gynekologicko-porodnické kliniky FN Plzeň a LFP UK – naše zkušenosti, předběžné výsledky
J. Kosťun

16.25–16.35

 

HPV testování jako účinná třídící metoda v rámci sledování po fertilitu šetřící léčbě u pacientek s adenokarcinomem in situ či mikroinvazivním adenokarcinomem děložního hrdla
L. Dostálek

16.35–16.45

 

Expertní ultrazvuk je stejně přesný jako MRI v předoperačním lokálním stagingu pacientek s časným stadiem karcinomu děložního hrdla: finální výsledky prospektivní, jednoramenné, mezinárodní studie SENTIX (CEEGOG CX-01; ENGOT-CX2)
R. Kocián

16.45–16.55

 

Nomogram hCG pro molární gravidity v CTN Praha a pravidla dispenzarizace pacientek s trofoblastickou nemocí
J. Mareš

16.55–17.25

 

Valná hromada SNGP

 

 

SOBOTA 25. 11. 2023

09.00–09.25

 

Sekce Mamologie

Garant: M. Zikán

09.00–09.25

 

Záněty prsu a jejich management
M. Zikán

09.25–09.40

 

Sponzorovaná přednáška GSK

Imunoterapie – nové možnosti léčby karcinomu endometria

M. Zikán

09.40–10.10

 

kávová přestávka

10.10–10.25

 

Sponzorovaná přednáška Gedeon Richter

Relugolix – CT v terapii endometriózy

R. Hudeček

10.25–10.50

 

Sponzorovaná přednáška AstraZeneca

Cesta pacientky s ovariálním karcinomem – od diagnózy k léčbě

J. Presl

10.50–12.00

 

Sekce Onkogynekologie II

Garanti: J. Presl, V. Weinberger

10.50–11.00

 

Reprodukční výsledky po fertilitu šetřící operaci karcinomu děložního hrdla – výsledky studie FERTISS
L. Fricová

11.00–11.10

 

Osud asymptomatických děložních polypů v průběhu sledování – pilotní data
T. Crha

11.10–11.20

 

Lymfedém dolních končetin po biopsii sentinelové uzliny u pacientek s karcinomem děložního hrdla: finální výsledky prospektivní mezinárodní studie SENTIX (CEEGOG CX-01/ ENGOT-Cx2)
J. Sláma

11.20–11.30

 

Learning curve biopsie sentinelové uzliny při nálezu karcinomu endometria
M. Koblížková

11.30–11.40

 

Prospektivní konzervativní sledování high-grade lézí děložního hrdla (RECER – REgrese CErvikálních pRekanceróz)
L. Dostálek

11.40–11.50

 

Prehabilitace v onkogynekologii: Studie PHOCUS – dosavadní zkušenosti a compliance pacientek
M. Kníže

11.50–12.00

 

Význam HPV vakcinace aplikované při chirurgickém ošetření těžké cervikální léze
B. Sehnal

12.00–12.15

 

Poděkování a ukončení konference

R. Vlk, J. Presl

Změny v programu vyhrazeny.

Poslední aktualizace: 21. 11. 2023

SEKRETARIÁT KONFERENCE
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
telefon: +420 284 001 444
e-mail: konference-sngp@guarant.cz | web: www.guarant.cz